Neler Yapıyoruz

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, suçları ve bunlara uygulanacak cezaları konu alan hukuk dalı.

Aile Hukuku

Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak, sorumluluk ve görevlerini konu alan hukuk dalı.

Kişiler Hukuku

Hak sahibi olan kişilerin sahip oldukları hakları nasıl korunacağını düzenleyen hukuk dalı.

İdari Hukuk

Kamuya tanınan üstünlük ile bireye tanınan hakların dengelenmesini sağlayan hukuk dalı.

İş Hukuku

işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini konu alan hukuk dalı.

İcra ve iflas hukuku

Borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır.

Şirketler Hukuku

Ticaret şirketlerinin kurulması, büyümesi gibi konulara dair normları ihtiva eden bir hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Vergilerin niteliklerini, alınma yöntemlerini, bunların hak ve görevlerini konu alan hukuk dalı.

Miras ve Vatandaşlık hukuku

Bir kimsenin ölümünden sonra mirasçılara geçecek kalıtın geçiş koşullarını alan hukuk dalı.